نویسنده = آزاده جعفری
تعداد مقالات: 2
2. حل عددی جریان چندلایه هسته- حلقه دو سیال با لزجتهای متفاوت به روش المان طیفی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 249-260

مهران پارسایی؛ علی اکبر دهقان؛ محمد سفید؛ آزاده جعفری؛ احسان ایزدپناه