نویسنده = دکتر محمود پسندیده فرد
شبیه‌سازی عددی تأثیر مگنتو-هیدرودینامیک روی جریان مافوق صوت حول پرتابه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 43-57

10.22044/jsfm.2023.9558.3156

امیر باقری؛ سید علی توکلی صبور؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ علی اسماعیلی


بررسی مشخصات موج و مقاومت موجی یک جسم زیرسطحی به همراه سطح کنترل در نزدیکی سطح آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 65-79

10.22044/jsfm.2022.10750.3384

علی اکبر ملتانی شاهرخت؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ محمد جواد مغربی


شبیه سازی سه بعدی توربین کروی لوسید و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف پره ها بر عملکرد آن

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 115-131

10.22044/jsfm.2022.9993.3346

بهنام دشتی محمودابادی؛ حمیدرضا زارعی؛ محمود پسندیده فرد


اصلاح مدل تلاطمی k-e-v 2 برای جریان آشفته شتابدار داخل لوله

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 215-228

10.22044/jsfm.2017.941

علی خالقی؛ محمود پسندیده فرد


تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 213-226

10.22044/jsfm.2016.772

سینا افخمی؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ مهدی نوروزی


بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراء صوت

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 225-237

10.22044/jsfm.2016.700

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمود پسندیده فرد؛ محمدرضا مه پیکر


بکارگیری طرح AUSM+ جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 201-212

10.22044/jsfm.2015.677

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمدرضا مه پیکر؛ محمود پسندیده فرد