دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-340 
4. عیب یابی چرخ دنده بر پایه انتخاب مناسب ترین ویژگی به کمک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

صفحه 49-64

احمد باقری؛ سعید نظامیوند چگینی؛ میلاد رمضانی دشتمیان؛ فرید نجفی


9. تحلیل ارتعاشات عرضی آزاد تیرهای ناهمگن محوری نمایی با شرایط مرزی مختلف

صفحه 123-135

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی؛ مجید شاهقلی؛ هدی سرپرست


11. بهینه سازی مبدل حرارتی پوسته لوله‌ای به کمک الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات

صفحه 153-163

ابراهیم عرب یار محمدی؛ محمد محمدیون؛ میثم سعدی؛ حمید محمدیون


طرح پژوهشی

21. آنالیز سیالاتی-حرارتی اثرات دوران و بویانسی دورانی در خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین‌گاز، مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 277-288

سید مصطفی حسینعلی پور؛ حمیدرضا شهبازیان؛ مجتبی قبادی؛ محمدصادق نوروزی