تحلیل تنش و جابجایی ورق‌های ساندویچی ضخیم دارای هسته آگزتیک تغییر شکل‌پذیر به کمک تئوری عمومی-محلی مرتبه سه بهبود یافته

نوع مقاله: مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه نیرو، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر

2 استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

در مقاله پیش‌رو، یک تئوری عمومی-محلی مرتبه بالای اصلاح شده با روابط سه‌بعدی الاستیسیته به منظور مطالعه رفتار تنشی و جابجایی در راستای ضخامت ورق‌های ساندویچی ضخیم و نازک با هسته تغییر شکل‌پذیر آگزتیک تحت بارهای استاتیکی ارائه شده است. معادلات حاکم بر اساس اصل همیلتون استخراج شده‌اند. از مهم‌ترین نوآوری‌های پژوهش حاضر می‌توان به ارائه تئوری عمومی-محلی مرتبه بالای اصلاح شده با استفاده از روابط سه‌بعدی الاستیسیته، درنظر گرفتن تغییر شکل عرضی هسته (موضوعی که به خصوص در مطالعه رفتار ورقهای ساندویچی با هسته نرم و یا ورق‌های ساندویچی ضخیم از اهمیت بالایی برخوردار است) و بررسی اثر آگزتیک بودن هسته بر رفتار استاتیکی ورق ساندویچی و مولفه‌های مختلف تنش و جابجایی ورق ساندویچی اشاره کرد. از آنجایی که تنش‌های عرضی با استفاده از معادلات تعادل سه‌بعدی الاستیسیته محاسبه شده‌اند، برخلاف تئوری‌های متداول مرسوم، شرایط پیوستگی تنش‌های برشی بین لایه‌ها به خوبی برآورده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج موجود در مراجع معتبر نشان می‌دهد که فرمولاسیون المان‌محدود ارایه شده، از دقت بسیار مناسبی حتی برای ورق‌های ساندویچی ضخیم برخوردار است. همچنین نتایج حاصله نشان دادند که استفاده از هسته آگزتیک، منجر به کاهش سطح تنش و همچنین جابجایی عرضی هسته و رویه‌های ورق ساندویچی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات