موضوعات = مکانیک ضربه
تعداد مقالات: 17
1. بررسی تجربی فرآیند جوشکاری نقطه‌ای در اهداف فلزی تحت ضربه با پرتابه‌های مسطح و مخروطی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-49

10.22044/jsfm.2019.7737.2768

صدیقه حسین زاده صالحکوه؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی


2. بررسی تجربی و تحلیل بهینه فرآیند شکل‌دهی سرعت بالا ورق‌های دولایه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 65-80

10.22044/jsfm.2019.8586.2953

توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ عرفان قاسمی


4. ارائه یک مدل اصلاحی و بررسی تحلیلی نفوذ پرتابه در اهداف نیمه بی‌نهایت سرامیک – فلز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-45

10.22044/jsfm.2019.8173.2855

مصطفی سیاح بادخور؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکوئی


7. مطالعه تجربی و عددی تغییرشکل صفحات چندلایه کامپوزیت-فلز(FML) با ضخامت های یکسان تحت بارگذاری انفجاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-142

10.22044/jsfm.2019.7134.2645

مسعود زاهدی نیا؛ روح اله حسینی؛ حسین خدارحمی؛ مجتبی ضیاء شمامی


8. تحلیل عددی و تجربی نفوذ گلوله زرهی در اهداف فولادی فوق مستحکم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-92

10.22044/jsfm.2018.6804.2577

محمد نجفی؛ سید هادی حسینی؛ جلال جودکی


9. تأثیرات شرایط مرزی دلخواه بر پاسخ ورق چندلایة کامپوزیتی تحت ضربة با جرم بزرگ و سرعت‌پایین

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-49

10.22044/jsfm.2018.6333.2495

رضا پاک نژاد؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملک زاده فرد


12. بررسی رفتار فوم کامپوزیتی A356/SiCp تحت بار ضربه ای با سرعت پائین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-147

10.22044/jsfm.2017.4742.2206

حسین فراهت؛ سید یوسف احمدی بروغنی


13. شبیه سازی عددی اثرات تشعشع روی گرمایش آیرودینامیکی دماغه فناپذیر به روش VSL-VBLS

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 175-186

10.22044/jsfm.2017.943

محمد مهدی دوستدار؛ مرتضی مردانی؛ فرهاد قدک


16. مطالعه تجربی و مدل سازی ریاضی تغییرشکل ورق های مستطیلی تحت بار ضربه ای

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-152

10.22044/jsfm.2016.693

هاشم بابایی؛ علی جمالی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ سید حامد اشرف طالش