موضوعات = ارتعاشات
تعداد مقالات: 69
52. کنترل لغزشی سیستم تعلیق فعال 1/4 خودرو با استفاده از روش جدید استخراج سطح لغزش بهینه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-15

سید علی ظهیری پور؛ علی اکبر جلالی


53. حل مسأله معکوس شناسایی پارامترهای مدل اجزاء محدود تیر غیر‌یکنواخت به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-48

سید احسان حاجی آقا محمد زرباف؛ تقی شجاعی؛ رضا معدولیت


56. کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-21

محمد مهدی فاتح؛ عاطفه سکاکی


57. کاربرد تبدیل زمان-کوتاه فوریه در تحلیل ارتعاشی پروانۀ اصلی بالگرد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 101-112

شهرام هادیان جزی؛ احسان قدمیاری


58. ارزیابی زمان تناوب قائم ارتعاش سازه ناشی از حذف ستون و تاثیر آن بر پاسخ سازه‌ در خرابی پیشرونده

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 35-43

موسی محمودی صاحبی؛ طه تیموری؛ هژیر کوزانی؛ سید شاکر هاشمی


59. ارائه یک رابطه تحلیلی برای تعیین فرکانس و شکل مود اصلی تیر پله¬ای دو سر مفصل مستقر بر بستر الاستیک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 57-64

سید محمد مهدی نجفی زاده؛ حسام نایبی؛ حمید محسنی منفرد


61. شیوه نوین برای پایش و کنترل فعال نوسانهای سازه های هوشمند باچندین حسگر و عملگر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-9

بابک کریم پور؛ علی کیهانی؛ جواد علامتیان


63. فرم معکوس معادلات حرکت ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 11-21

محرم حبیب نژاد کورایم؛ علی محمد شافعی


65. حذف نویز صوتی تناوبی با روش فعال و هوشمند

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-54

بهروز رئیسی؛ شاپور گلبهار حقیقی؛ علی اکبر صفوی


68. Using neural networks to predict road roughness

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-69

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی


69. طراحی سطح مقطع تانکرهای حمل سیال جهت کاهش تلاطم تانکر با استفاده از تابع بی اسپیلاین بر مبنای روش اعمال ضریب جریمه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 45-54

محمد حسن شجاعی فرد؛ روح الله طالبی توتی؛ صادق یارمحمدی سطری