موضوعات = اتوماسیون
تعداد مقالات: 14
1. کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2015.413

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری


2. کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2015.401

محمد مهدی فاتح؛ عاطفه سکاکی


3. طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب مبتنی بر حسگر مجازی جهت تعیین دقیق نقطه سرج در کمپرسور های صنعتی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-108

10.22044/jsfm.2014.343

سید مهدی علوی نیا؛ محمد علی صدر نیا؛ محمد جواد خسروجردی؛ محمد مهدی فاتح


5. طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2014.252

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


6. بررسی و تحلیل عوامل موثر در سرعت پاسخ برای مدل غیر خطی عملگر الکتروهیدرواستاتیکی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-23

10.22044/jsfm.2014.293

محمد جواد میرشجاعیان حسینی؛ مهدی علیاری شوره دلی


7. کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-32

10.22044/jsfm.2014.238

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب


10. کنترل مود لغزشی تطبیقی ربات متحرک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2013.191

محمد مهدی فاتح؛ علی اصغر عرب


13. استراتژی مدیریت انرژی هوشمند در خودروی هیبرید هیدرولیکی موازی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 93-103

10.22044/jsfm.2013.162

دانیال کریمی؛ امین حاجی زاده؛ علیرضا ارغوان


14. Optimal discrete-time control of robot manipulators in repetitive tasks

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-44

10.22044/jsfm.2013.91

محمد مهدی فاتح؛ مریم بلوچ زاده