موضوعات = آزمون غیرمخرب
تعداد مقالات: 8
1. شبیه سازی تمرکز امواج آلتراسونیک آرایه فازی به‌منظور یافتن عیوب در جوش فلزات غیرهمجنس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-92

10.22044/jsfm.2019.7302.2678

امین فروزش؛ علی ولی پور چهارده چریک؛ امین یاقوتیان


2. ارزیابی توانایی روش التراسونیک در اندازه گیری تنش پسماند طولی جوشکاری در راستای ضخامت

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-47

10.22044/jsfm.2018.6186.2469

محمد افتخاری؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ محمدرضا فراهانی


3. عیب یابی چرخ دنده بر پایه انتخاب مناسب ترین ویژگی به کمک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-64

10.22044/jsfm.2018.6081.2449

احمد باقری؛ سعید نظامیوند چگینی؛ میلاد رمضانی دشتمیان؛ فرید نجفی


5. ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 285-294

10.22044/jsfm.2016.775

مرتضی طاهری؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ مهدی شیوا؛ سید محمد امام؛ امیرهوشنگ حدادی


8. Using neural networks to predict road roughness

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی