کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و تحلیل بهینه فرآیند شکل‌دهی سرعت بالا ورق‌های دولایه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 65-80

توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ عرفان قاسمی