کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تحلیلی و عددی ناپایداری جریان سیال در محیط متخلخل همراه با ملاحظه ترم فرشهیمر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-104

محمدرضا شاه نظری؛ ایمان ملکا آشتیانی


2. بررسی تاثیر استفاده از محیط متخلخل در کارایی مبدل حرارتی لوله ای در سیستم سنتز هیدروترمال جریان مداوم

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 177-186

پدرام کریمی پور فرد؛ ابراهیم افشاری؛ مسعود ضیایی راد


3. بررسی عددی تاثیرات میدان مغناطیسی مماسی و ثابت بر جریان و انتقال حرارت از یک استوانه پوشیده شده با نوار متخلخل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 191-205

علیرضا پورموید؛ محمد صادق ولی پور؛ رضا رحمتی؛ رحمت رحمانی


5. تحلیل عددی انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی در محیط متخلخل

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-119

محسن نظری؛ رسول محبی؛ محمد حسن کیهانی