کلیدواژه‌ها = روش شبکه بولتزمن
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون های حاوی سیال قانون توانی با استفاده از ترکیب روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 197-210

حمیده روحانی تزنگی؛ عطالله سلطانی گوهرریزی؛ ابراهیم جهانشاهی جواران


3. انتقال حرارات جابجایی اجباری عبوری از یک سیلندر دایروی ساکن در سیالات غیرنیوتنی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 229-242

کیوان فلاح؛ محمد طیبی رهنی؛ علیرضا محمدزاده؛ محمد نجفی


4. بررسی عددی نشست و حذف ذرات جامد آلاینده روی یک فیلتر مربعی به روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 249-260

امیر صادقی پور مروی؛ عطاالله سلطانی گوهرریزی؛ سعید جعفری


5. بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 69-80

دکتر محسن نظری؛ الهه درری؛ صادق تفکر؛ علی عباس نژاد