کلیدواژه‌ها = فازی تطبیقی غیرمستقیم
تعداد مقالات: 1
1. کنترل فازی تطبیقی ربات تک چرخ الکتریکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-75

محمد مهدی فاتح؛ جواد کیقبادی