کلیدواژه‌ها = تغییرمکان هدف
تعداد مقالات: 1
1. اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 35-51

محمد رضایی پژند؛ الهام میرافضلی