کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
تعداد مقالات: 4
1. آنالیز حساسیت مانور پذیری یک وسیله زیرسطحی خودکنترل نسبت به تغییرات ضرایب جرم مجازی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-13

ثاراله عباسی؛ مرحمت زینعلی؛ مهرداد ولدی


3. بروزرسانی مدل اجزا محدود سازه توسط آنالیز مودال محیطی و الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-133

پویان علی موری؛ شاپور مرادی؛ رحیم چینی پرداز


4. بهینه سازی ابعاد اولیه ورق در هیدروفرمینگ قطعات مستطیلی دو پله

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 137-149

رضا موسوی پور؛ عبدالحمید گرجی؛ محمد بخشی