نویسنده = نرگس طهماسبی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل کلاسی از سیستم‌های مرتبه کسری با تاخیر در یک ناحیه مشخص

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-63

نرگس طهماسبی؛ حجت احسنی طهرانی؛ یدالله اردوخانی