نویسنده = فتح الله امی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی تاثیر آشفتگی جریان ورودی عرضی بر مسیر و شکست پاشش جت مایع در جریان عرضی گازی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-179

بهرام جلیلی؛ فتح الله امی؛ سید سلمان نورآذر؛ داوود دومیری گنجی