نویسنده = سبحان مسیبی درچه
تعداد مقالات: 2
2. جریان آرام سیال غیرنیوتنی در تبدیل واگرای متقارن محوری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 69-79

محمدمحسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ سبحان مسیبی درچه