نویسنده = خداداد واحدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مدل‌های نفوذ پرتابه در اهداف فلزی و سرامیکی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-92

مصطفی سیاح بادخور؛ علیرضا نداف اسکوئی؛ خداداد واحدی


2. ارائه یک مدل اصلاحی و بررسی تحلیلی نفوذ پرتابه در اهداف نیمه بی‌نهایت سرامیک – فلز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-45

مصطفی سیاح بادخور؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکوئی