نویسنده = دکتر محمود پسندیده فرد
تعداد مقالات: 4
1. اصلاح مدل تلاطمی k-e-v 2 برای جریان آشفته شتابدار داخل لوله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 215-228

10.22044/jsfm.2017.941

علی خالقی؛ محمود پسندیده فرد


2. تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-226

10.22044/jsfm.2016.772

سینا افخمی؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ مهدی نوروزی


4. بکارگیری طرح AUSM+ جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 201-212

10.22044/jsfm.2015.677

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمدرضا مه پیکر؛ محمود پسندیده فرد