کلیدواژه‌ها = پوسته استوانه‌ای
شناسایی ترک‌های یک و چندگانه در پوسته استوانه‌ای‌‌ با استفاده از روش آنالیز مودال و تبدیل موجک

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 13-28

10.22044/jsfm.2022.6205.2473

شهروز صمیمیان طهرانی؛ پدرام صفرپور؛ مسعود بابایی؛ فراز کیارسی


بررسی اثر سطح خیس شده پوسته‌ استوانه‌ای بر فرکانس‌های ارتعاشی در عمق‌های مختلف غوطه‌وری به‌صورت عددی و تجربی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 97-109

10.22044/jsfm.2021.10228.3285

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ سید محمد مرتضوی؛ محمود سالاری


بهینه‌سازی وزنی و کمانشی پوسته‌های تقویت‌شده کامپوزیتی لایه ای

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 37-49

10.22044/jsfm.2014.247

مرتضی باقری؛ علی اصغر جعفری؛ مرتضی صادقی فر