نویسنده = هاشم بابایی
بررسی تجربی جذب انرژی در ساختارهای ساندویچی با هسته ساخته شده از ذرات لاستیک ضایعاتی تحت بارگذاری ضربه ای

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 13-23

10.22044/jsfm.2023.12108.3626

زهرا باقری؛ مهساسادات میر علینقی؛ مجتبی حقگو؛ مجید علی طاولی؛ هاشم بابایی


بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانو ذرات تحت ضربه سرعت‌پایین مکرر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 187-206

10.22044/jsfm.2021.10697.3368

توحید میرزابابای مستوفی؛ وحید شریفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


بررسی اثر فاصله استقرار خرج انفجاری روی تغییر شکل ورق‌های فلزی دایروی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 175-191

10.22044/jsfm.2021.2178

مصطفی سیاح بادخور؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی


مطالعه تجربی تغییر شکل بزرگ پلاستیک ورق‌های دایره‌ای تک و چندلایه آلومینیومی در برابر بارگذاری دفعی یکنواخت مکرر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 123-137

10.22044/jsfm.2020.9345.3112

مجتبی ضیاءشمامی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ حسین خدارحمی


مطالعه‌ای بر عملکرد بالستیکی ساختارهای تک‌لایه و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب: بررسی تجربی و مدل‌سازی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-143

10.22044/jsfm.2020.9302.3101

محسن آئینی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


ارائه مدل شبکه‌ی عصبی GMDH برای پیش‌بینی رفتار ورق‌های مثلثی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 233-243

10.22044/jsfm.2020.9237.3087

مجتبی حقگو؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ مهساسادات میر علینقی؛ هاشم بابایی


مطالعه‌ای بر پاسخ پلاستیک ورق‌های دایره‌ای تحت بار دینامیکی با توزیع یکنواخت و محلی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 11-27

10.22044/jsfm.2020.9264.3091

توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


بررسی تجربی فرآیند جوشکاری نقطه‌ای در اهداف فلزی تحت ضربه با پرتابه‌های مسطح و مخروطی

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 39-49

10.22044/jsfm.2019.7737.2768

صدیقه حسین زاده صالحکوه؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی


مطالعه تجربی و مدل سازی ریاضی تغییرشکل ورق های مستطیلی تحت بار ضربه ای

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 143-152

10.22044/jsfm.2016.693

هاشم بابایی؛ علی جمالی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ سید حامد اشرف طالش