نویسنده = کوروش خورشیدی
پاسخ معادلات مشخصه فرکانسی پانل‌های ساندویچی نوع لوی با هسته لانه‌زنبوری آگزتیک بر اساس تئوری بهبود‌یافته مرتبه سوم ردی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 291-310

علیرضا پاکرویان؛ پیمان یوسفی؛ کوروش خورشیدی؛ سید محمد مهدی نجفی زاده؛ علی‌رضا نظام‌آبادی


تحلیل ارتعاشات و پایداری ورق‌های مرکب چند لایه تحت اثر رطوبت و دما

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 155-166

10.22044/jsfm.2016.754

حسین قدیریان؛ محمدرضا قضاوی؛ کوروش خورشیدی