نویسنده = وحید طهماسبی
بررسی تجربی و شبیه‌سازی عددی عملیات برش متعامد استخوان کورتیکال با استفاده از مدل ماده الاستیک - پلاستیک و مدل آسیب دینامیکی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 49-65

10.22044/jsfm.2023.11555.3528

وحید طهماسبی؛ محمد حسین اسلامی؛ مهدی قاسمی؛ پرهام کارخانه؛ مجتبی ذوالفقاری


آنالیز تجربی، مدل‌سازی ریاضی و تحلیل حساسیت آماری زبری سطح در فرآیند فرزکاری اورتوپدی (پلی متیل متاکریلات)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 139-152

10.22044/jsfm.2020.8788.2991

مهدی قاسمی؛ محمد مراد شیخی؛ وحید طهماسبی؛ مجتبیl ذوالفقاری