نویسنده = رقیه گوگ‌ساز قوچانی
بهبود کارآیی برداشت‌کننده انرژی دوپایا به کمک کنترل آشوب

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2021.2166

معین محمدپور؛ شیرین باقری کزازی؛ پدرام صفرپور؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ مجید زندی