نویسنده = ������������ ��������
مطالعه تئوری و تجربی مدول یانگ بافت سرطانی کبد به کمک تیرک‌های مستطیلی، وی-شکل و خنجری میکروسکوپ نیروی اتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22044/jsfm.2023.13325.3759

معین طاهری؛ علی جباری؛ زهرا سادات اقدامی؛ حامد فرجی؛ طاهره ملایی