نویسنده = هادی دستورانی
مطالعه عددی فرآیند امولسیون‌سازی در دستگاه میکروسیال متقاطع

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 273-284

10.22044/jsfm.2016.703

هادی دستورانی؛ محمدرضا جهان نما؛ عبدالله اسلامی مجد