نویسنده = محمد رضا سلطانپور
طراحی کنترلر فازی مرتبه بالا برای سیستم تهویه مطبوع

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 59-74

10.22044/jsfm.2014.241

محمد رضا سلطانپور؛ علی اکبر قره ویسی؛ امیر حسین بیهقی


Eliminating chattering phenomenon in sliding mode control of robot manipulators in the joint space using fuzzy logic

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 45-54

10.22044/jsfm.2013.154

محمد ویسی؛ محمد رضا سلطانپور