موضوعات = ارتعاشات
تعداد مقالات: 69
-23. مقایسه‌ی عملکرد الاستومرهای الکترو/مگنتورئولوژیک در میراسازی ارتعاشات روتورهای دوار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 139-153

محمد الرکابی؛ جلیل رضایی پژند؛ حمید معین فرد


-21. پاسخ دینامیکی تیر دوبل با لایه‌ی میانی ویسکوالاستیک تحت عبور خودرو با شتاب ثابت

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

روح الله طالبی توتی؛ کمال الدین ناصری نژاد


-19. حذف نویز از سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تبدیل موجک تجربی و روش‌های رایج آستانه‌گذاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-124

سعید نظامیوند چگینی؛ فاطمه ظریف؛ احمد باقری؛ مجید علی طاولی


-18. بررسی ارتعاشات آزاد ورق های کمانش یافته ترکدار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-83

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


-11. آنالیز حساسیت روش های آنالیز مودال کارکردی در شناسایی میرایی و پیاده سازی بر روی یک نمونه صنعتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 177-192

محمد احمدی بلوطکی؛ ابوالفضل غلامزاده؛ مهدی صالحی


-10. تحلیل ارتعاشات عرضی آزاد تیرهای ناهمگن محوری نمایی با شرایط مرزی مختلف

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-135

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی؛ مجید شاهقلی؛ هدی سرپرست


-8. بررسی تجربی اثر پارامترهای مؤثر در تعادل انسان به هنگام ایستادن و راه رفتن

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-57

سیدامیر حسینی سبزواری؛ الهه امیری


-7. بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-33

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی


-5. بررسی تجربی برداشت انرژی از راه رفتن انسان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-181

روح اله حسینی؛ هادی فاتحی ناراب


-2. بررسی رفتار ارتعاشی سیستم روتور-یاتاقان پیوسته تحت عیوب مختلف نابالانسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 223-237

روح اله نوروزی؛ منصور رفیعیان؛ حسین دلایلی


-1. استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-48

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد