موضوعات = روش های ساخت
تعداد مقالات: 7
7. طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک قالب

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 135-148

10.22044/jsfm.2015.412

سید احسان افتخاری شهری؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ خلیل خلیلی