موضوعات = روش های تولید
تعداد مقالات: 7
3. شبیه سازی انحلال آندی در ماشین‌کاری الکتروشیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساسیت

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 239-248

10.22044/jsfm.2016.701

حسین امیرآبادی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ سید محمد امام


4. تعیین میرایی فرآیندی فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل سری زمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 35-45

10.22044/jsfm.2015.568

مسعود پور؛ آسیه علی ابادی؛ سعید رحمان نیا


5. طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک قالب

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 135-148

10.22044/jsfm.2015.412

سید احسان افتخاری شهری؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ خلیل خلیلی