موضوعات = بیومکانیک
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نقش میکروتوبول‌ها در پاسخ سلول عصبی به بار انفجاری با استفاده از برهمکنش سیال-جامد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-24

10.22044/jsfm.2019.6549.2562

حسین احمدی‌نژاد جوشانی؛ بهمن وحیدی؛ محمد حسین صبور


3. شبیه سازی عددی جریان هوا در مجاری نای- برونشی انسان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-142

10.22044/jsfm.2018.6289.2485

یوسف بیناباجی؛ بهمن وحیدی


6. بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 119-132

10.22044/jsfm.2014.318

محمد امین رئوفی؛ حمید نیازمند؛ احسان ابراهیم نیا بجستان