موضوعات = انرژی در ساختمان
تعداد مقالات: 7
3. تأثیر جانمایی‌ دریچه ورودی هوا بر کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی ساکنان در یک اتاق دارای سیستم گرمایش قرنیزی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 261-270

زهره ایمانی نژاد؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مهدی معرفت؛ هادی پاسدار شهری


6. بررسی تجربی سیستم گرمایش جدید تک منظوره و دو منظوره خورشیدی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 87-97

امید نعمت الهی؛ پوریا علمداری؛ محمد رضا عصاری


7. بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 57-66

هادی کارگر شریف آباد؛ محمد بهشاد شفیعی؛ محمد طیبی رهنی؛ مجید عباسپور