کلیدواژه‌ها = Bergman Model
تعداد مقالات: 1
1. Optimal intelligent control for glucose regulation

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-79

مهدی سیاهی؛ علیرضا الفی؛ داوود نظری مریم آبادی؛ محمدحسن خوبان