کلیدواژه‌ها = مدل تحلیلی جدید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل اصلاحی و بررسی تحلیلی نفوذ پرتابه در اهداف نیمه بی‌نهایت سرامیک – فلز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-45

مصطفی سیاح بادخور؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکوئی