کلیدواژه‌ها = اتصال حالت‌جامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی فرآیند جوشکاری نقطه‌ای در اهداف فلزی تحت ضربه با پرتابه‌های مسطح و مخروطی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-49

صدیقه حسین زاده صالحکوه؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی