کلیدواژه‌ها = ضخامت الکترولیت
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی CFD پیل سوختی اکسید جامد پایه آندی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 217-235

عارف شاهی؛ نسیبه حاجیلری؛ ماشاءالله رضاکاظمی