کلیدواژه‌ها = نیروی بویانسی دورانی
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز سیالاتی-حرارتی اثرات دوران و بویانسی دورانی در خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین‌گاز، مطالعه آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 277-288

سید مصطفی حسینعلی پور؛ حمیدرضا شهبازیان؛ مجتبی قبادی؛ محمدصادق نوروزی