کلیدواژه‌ها = بستر سیالیده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی و آزمایشگاهی فرآیند انتقال حرارت در بستر سیال شامل پودر آلومینا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 263-274

جمشید خورشیدی مال احمدی؛ حسن داوری؛ مرضیه پورصادق فرد