کلیدواژه‌ها = ورق مستطیلی
تعداد مقالات: 3
3. مطالعه تجربی و مدل سازی ریاضی تغییرشکل ورق های مستطیلی تحت بار ضربه ای

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-152

هاشم بابایی؛ علی جمالی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ سید حامد اشرف طالش