کلیدواژه‌ها = تحلیل معکوس
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ضرایب سفتی و میرایی تکیهگاه تیرها

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-60

مجید عابدی؛ محمدرحیم همتیان؛ امید سروی غیاث آبادی