کلیدواژه‌ها = مسأله معکوس
تعداد مقالات: 1
1. حل مسأله معکوس شناسایی پارامترهای مدل اجزاء محدود تیر غیر‌یکنواخت به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-48

سید احسان حاجی آقا محمد زرباف؛ تقی شجاعی؛ رضا معدولیت