کلیدواژه‌ها = سیال غیرنیوتنی
تعداد مقالات: 4
2. انتقال حرارات جابجایی اجباری عبوری از یک سیلندر دایروی ساکن در سیالات غیرنیوتنی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 229-242

کیوان فلاح؛ محمد طیبی رهنی؛ علیرضا محمدزاده؛ محمد نجفی


3. بررسی اثر سیال غیرنیوتنی در جریان غیرماندگار در سیستم لوله‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 211-219

احمد احمدی؛ علی مجد؛ محمود نوروزی