کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 7
1. بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-33

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی


2. مطالعه تجربی و مدلسازی آماری خواص فشاری نانوکامپوزیت های اپوکسی/ گرافن اکساید/ هیدروکسی آپاتیت

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-70

ساسان فولادپنجه؛ علی دادرسی؛ عبدالرضا علوی قره باغ


4. اندازه‌گیری کسر حجمی فازها در یک جریان دو فازی گاز-مایع با استفاده از پراکندگی تابش گاما

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-187

علی فاتحی پیکانی؛ غلامحسین روشنی؛ سیدامیرحسین فقهی


5. بررسی نقشه تغییرشکل گرم نانوکامپوزیت مس-آلومینا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-62

علیرضا پوست فروشان؛ پدرام زمانی؛ رضا مسعودی نژاد؛ مهران کدخدایان


7. در نظر گرفتن اثرات عدم قطعیتهای مدلسازی بر منحنی شکنندگی فروریزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 25-34

احسان خجسته فر؛ سید بهرام بهشتی اول؛ کوروش نصر الله زاده؛ محمدرضا ذوالفقاری