کلیدواژه‌ها = المان محدود
تعداد مقالات: 8
4. بررسی نقش میکروتوبول‌ها در پاسخ سلول عصبی به بار انفجاری با استفاده از برهمکنش سیال-جامد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-24

10.22044/jsfm.2019.6549.2562

حسین احمدی‌نژاد جوشانی؛ بهمن وحیدی؛ محمد حسین صبور


6. بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشکاری با استفاده از روش مش تطبیقی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 135-145

10.22044/jsfm.2017.969

علی اکبر هادی نژاد رودی؛ سید مهدی رضاعی؛ رسول فشارکی فرد؛ علی نحوی