کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
تعداد مقالات: 4
1. شبیه سازی تمرکز امواج آلتراسونیک آرایه فازی به‌منظور یافتن عیوب در جوش فلزات غیرهمجنس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-92

امین فروزش؛ علی ولی پور چهارده چریک؛ امین یاقوتیان


2. تحلیل صوت و شبیه سازی جریان در شیر زاویه ای توسط قفسه های متفاوت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 261-271

سیدعلی خادم؛ علی جلالی؛ مطهره نجف پور


4. تحلیل پارامتری و بهینه سازی سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی برای فضای آموزشی در شهر تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-117

کورش جواهرده؛ محمد ذوقی؛ محمد نقاش زادگان