کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر جهت و ارتفاع ورودی بر الگوی جریان و شرایط آسایش حرارتی تحت سیستم تهویه انفرادی جت‌های هم‌شار

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 195-205

10.22044/jsfm.2021.2214

سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مصطفی ایزدی؛ شایان حجتیان؛ صادق یوسفی؛ مهدی سورگی


3. تأثیر جانمایی‌ دریچه ورودی هوا بر کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی ساکنان در یک اتاق دارای سیستم گرمایش قرنیزی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 261-270

10.22044/jsfm.2016.812

زهره ایمانی نژاد؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مهدی معرفت؛ هادی پاسدار شهری