نویسنده = سید محمد امام
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 285-294

10.22044/jsfm.2016.775

مرتضی طاهری؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ مهدی شیوا؛ سید محمد امام؛ امیرهوشنگ حدادی


2. شبیه سازی انحلال آندی در ماشین‌کاری الکتروشیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساسیت

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 239-248

10.22044/jsfm.2016.701

حسین امیرآبادی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ سید محمد امام