نویسنده = سید مهدی حسینی بغدادآبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی تاثیر تزریق هوای خنک کننده نوسانی سینوسی بر خنک کاری لایه ای لبه حمله، سطح فشار و مکش یک پره توربین

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 227-247

سید مهدی حسینی بغدادآبادی؛ سعادت زیرک؛ مهران رجبی زرگرآبادی