نویسنده = علی اصغر عرب
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


2. کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-32

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب


3. کنترل مود لغزشی تطبیقی ربات متحرک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 11-21

محمد مهدی فاتح؛ علی اصغر عرب