نویسنده = احمد احمدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر سیال غیرنیوتنی در جریان غیرماندگار در سیستم لوله‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 211-219

احمد احمدی؛ علی مجد؛ محمود نوروزی


2. بررسی ضربه قوچ ناشی از خاموشی گام به گام و همزمان پمپ‌ها در سیستم پمپاژ سری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 207-221

امیر پارساصدر؛ احمد احمدی؛ علیرضا کرامت؛ بابک لشکرآرا


3. بررسی ارتعاش محوری میله با تکیه گاه ویسکوالاستیک

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 67-79

روح اله زنگانه؛ احمد احمدی